Facebook Twitter Gplus E-mail RSS

Home Adók és járulékok Általános forgalmi adó Hogyan lehet EU tagországból személygépkocsit behozni – összefoglaló

Hogyan lehet EU tagországból személygépkocsit behozni – összefoglaló

Mi a teendő, mire kell odafigyelni uniós tagországból származó személygépkocsi magyarországi behozatala és forgalomba állítása esetén?

A következőkben Könyvelőirodánk összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat a kérdésben megfogalmazottakkal kapcsolatban.

Konkrét esetben – előzetesen – tájékozódjon az illetékes hatóságoktól. Az összefoglaló abban segít, hogy a fő szempontokra rákérdezhessen, kapjon aprólékos, saját esetre vonatkozó, arra illő tájékoztatást az, aki éppen személygépkocsit kíván az EU-ból behozni.

 

1. Vám

Amennyiben EU-tagállamból hoz be valaki autót, azt az egységes belső piac léte miatt vámmentesen, továbbá egyéb alakiságok (vámkezelés) nélkül teheti meg.

{ Jelenleg 27 tagállama van az Európai Uniónak: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország , Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Nagy-Britannia, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország. }

2. Regisztrációs adó

A Magyarországon forgalomba helyezendő személygépkocsik, lakóautók és motorkerékpárok után regisztrációs adót kell fizetni. Az adó mértéke a személygépkocsi műszaki tulajdonságaitól, a környezetvédelmi osztályba sorolásától, valamint első forgalomba állításának időpontjától függ.

A regisztrációs adóról a többször módosított 2003. évi CX. törvény rendelkezik, mely jogszabály hatályos változatát megtalálhatja az alábbi oldalon.

Az adó kiszámításához az alábbi adatokra van szükség:

 • Üzemanyag: benzines, vagy dízel
 • Hengerűrtartalom
 • Környezetvédelmi osztály
 • Első, eredeti forgalomba helyezés dátuma
 • Adóigazgatási eljárás kezdete
 • A jelenleg hatályos regisztrációs adó mértékét kiszámíthatja regisztrációs adó kalkulátor segítségével.

  Az európai uniós szabályoknak való megfelelés érdekében 2008. április 1-jével módosult a regisztrációs adóról szóló törvény. A jogszabály a használt, de 20 évnél nem idősebb gépjárművek regisztrációs-adó számításánál vezet be újításokat. Új jogintézményként bevezetésre került egy ún. különleges hatósági adó-megállapítási eljárás, amely azt szolgálja, hogy erre vonatkozó indítvány esetén a tényleges értékcsökkentést is érvényesíteni lehessen, amennyiben az a törvényben rögzített avultatási skála szerinti mértéket meghaladja. (Az általános szabályok szerint a regisztrációs adónak a gépjármű műszaki tulajdonságai és környezetvédelmi osztálya alapján meghatározott alapösszege a gépjármű első forgalomba helyezése óta eltelt hónapok számától függően arányosan csökken.)

  Az eljárást az adóalanynak kell kezdeményeznie akkor, amikor kéri a regisztrációs adó megállapítását. A szándékot a “Regisztrációs Adó Adatlap”-on kell jelezni a megfelelő válasz bejelölésével.

  A nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg, de legkésőbb 15 napon belül az adófizetésre kötelezett személynek be kell nyújtania az adó különös szabályok szerint történő megállapítására vonatkozó indítványát. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú, igazolási kérelem benyújtásának ezután nincs helye.

  Az indítványban valószínűsíteni kell, hogy a gépjármű tényleges értékcsökkenése meghaladja a regisztrációs adó számítására vonatkozó szabályok szerint számítandó kora (a gépjármű forgalomba helyezésétől az adóigazgatási eljárás kezdetének hónapjáig eltelt hónapok száma) által meghatározott adótétel-csökkenés mértékét. (Ebben a tekintetben nem a vételár az irányadó, hanem a gépjármű tényleges műszaki állapotának figyelembe vételével meghatározott értéke!)

  A valószínűsítés alapjául szolgálhat különösen: a gépjármű gyártmánya, típusa, a megtett kilométerek száma, a motor típusa, a gépjármű műszaki és általános állapota, az első forgalomba helyezés idején a referencia gépjármű eredeti új belföldi árának és jelenlegi belföldi forgalmi értékének összevetése. A valószínűsítés megalapozottságát alátámasztó bizonyítékokat – így például a gépjármű szervizkönyvét – csatolni kell az indítványhoz.

  Az indítvány benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek meg kell előlegezni a regisztrációs adó különös szabályok szerint történő megállapításának díját, ennek összege 45 ezer forint, amiből 30 ezer forint a szakhatósági eljárás díja. Ez az eljárási díj visszafizetésre kerül abban az esetben, ha az indítványt a hatóság jóváhagyja, és elismeri, hogy valóban nagyobb az értékcsökkenés a gépjárműnél, mint általános esetben. Amennyiben azonban a vámhatóság nem találja elavultabbnak a gépjárművet, mint a jogszabály, akkor a kérelmezőnek kell viselnie az eljárási díjat.

  A nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a regisztrációs adót az általános szabályok szerint állapítják meg, a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény mellékletének II. részében foglalt táblázat szerinti adócsökkenést figyelembe véve.

  A regisztrációs adó különös szabályok szerint történő megállapításának menetéről részletes információ a Vám- és Pénzügyőrség honlapján olvashat.

  2008 áprilisától a regisztrációs adó kiszámításának rendje az alábbiak szerint alakul:

  Adó-
  kategória

  A személygépkocsi műszaki tulajdonságai

  Adótétel
  [A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint]

     

  8-nál jobb

  6-8

  4

  4-nél rosszabb

  1. Otto-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1300 cm3-ig

  250 000
  Ft/db

  372 000
  Ft/db

  499 000
  Ft/db

  749 000
  Ft/db

  2. Otto-motoros személygépkocsi 1101-1400 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1301-1500 cm3-ig

  361 000
  Ft/db

  542 000
  Ft/db

  722 000
  Ft/db

  1 083 000
  Ft/db

  3. Otto-motoros személygépkocsi 1401-1600 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1501-1700 cm3-ig

  478 000
  Ft/db

  722 000
  Ft/db

  966 000
  Ft/db

  1 434 000
  Ft/db

  4. Otto-motoros személygépkocsi 1601-1800 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1701-2000 cm3-ig

  743 000
  Ft/db

  1 104 000
  Ft/db

  1 476 000
  Ft/db

  2 230 000
  Ft/db

  5. Otto-motoros személygépkocsi 1801-2000 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 2001-2500 cm3-ig

  1 020 000
  Ft/db

  1 529 000
  Ft/db

  2 039 000
  Ft/db

  3 059 000
  Ft/db

  6. Otto-motoros személygépkocsi 2001-2500 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 2501-3000 cm3-ig

  1 466 000
  Ft/db

  2 198 000
  Ft/db

  2 931 000
  Ft/db

  4 397 000
  Ft/db

  7. Otto-motoros személygépkocsi 2501-3000 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 3001-3500 cm3-ig

  2 230 000
  Ft/db

  3 345 000
  Ft/db

  4 460 000
  Ft/db

  6 691 000
  Ft/db

  8. Otto-motoros személygépkocsi 3000 cm3 felett és dízelmotoros személygépkocsi 3500 cm3 felett

  3 207 000
  Ft/db

  4 821 000
  Ft/db

  6 425 000
  Ft/db

  9 622 000
  Ft/db

  9. A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerinti 5 környezetvédelmi osztályba tartozó elektromos meghajtású, illetőleg hybrid (elektromos és Otto-, vagy elektromos és dízelmotoros) hajtású személygépkocsi

   

   

   

   

  190 000 Ft/db

  10. A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerinti 5 környezetvédelmi osztályba tartozó, a 9. pont alá nem tartozó egyéb személygépkocsi

   

   

  380 000 Ft/db

  A regisztrációs adó mértéke a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam figyelembevételével csökken.

  Az adó összegét a vámhatóság az alábbi táblázat és képlet együttes alkalmazásával állapítja meg. A számításnál minden megkezdett hónap egész hónapnak minősül. E melléklet alkalmazásában forgalomba helyezés alatt a közlekedési hatóság által lefolytatott eljárásban, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú melléklet II. részében meghatározott Műszaki adatlap 42. számú rovatban rögzített első forgalomba helyezés időpontja, illetve ennek hiányában a B nemzetközi kóddal jelölt 43. számú rovatban rögzített első hazai nyilvántartásba vétel időpontja értendő.

  Amennyiben egyik rovatban sem található adat, úgy a gépjármű esetében e melléklet I. részében meghatározott adótételek e melléklet II. részében található előírások figyelembevétele nélkül alkalmazandók.

  I.
  A gépjármű forgalomba helyezésétől az adóigazgatási eljárás kezdetének hónapjáig eltelt hónapok száma
  II.
  A Melléklet I. része szerinti adótétel csökkenés mértéke
  2-ig 0,06
  3-4 0,10
  5-6 0,14
  7-12 0,20
  13-24 0,28
  25-36 0,35
  37-48 0,42
  49-60 0,48
  61-72 0,53
  73-84 0,58
  85-96 0,62
  97-108 0,66
  109-120 0,69
  121-132 0,72
  133-144 0,75
  145-156 0,78
  157-168 0,80
  169-180 0,82
  181-192 0,84
  193-204 0,86
  205-216 0,87
  217-228 0,88
  229-240 0,89
  241-től 0,90

   F = A x (1 – K – k x t/T)

  F= fizetendő adó;

  A = adótétel (a Melléklet I. részének adókategóriáiban az adott gépjármű motortípusának, hengerűrtartalmának és környezetvédelmi besorolásának megfelelően meghatározott forintban kifejezett összeg);

  K = Az adó csökkentésének a táblázat II. oszlopában meghatározott mértéke, amely a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam alapján az adócsökkentő mértékek alkalmazása tekintetében az utolsó előtti időszakra vonatkozik;

  k = A gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam utolsó időszakára irányadó, a táblázat II. oszlopában meghatározott mérték csökkentve a ?K” mértékével;

  T = Az adóigazgatási eljárás kezdetének hónapját magában foglaló, a táblázat I. oszlopában meghatározott időtartamon belüli hónapok száma;

  t = a gépjármű forgalomba helyezésétől számított hónapok száma csökkentve a ?K” adócsökkentő mértékhez tartozó, a táblázat I. oszlopa szerinti, felső korlátként megállapított hónapok számával.”

  A személygépkocsik regisztrációs adójának kiszámolásához segítséget nyújt a regisztrációsadó-kalkulátor.
  A kalkulátor csak személygépkocsira használható, motorkerékpárra nem.

   

  Új gépjármű forgalomba helyezésénél a regisztrációs adó mértéke megegyezik táblázatban szereplő összegekkel.

  A pontos szabályozást a regisztrációs adóról szóló 2003. CX. törvény hatályos változata tartalmazza.
  3. Általános forgalmi adó

  A személygépkocsiknak az Európai Unióban történő megvásárlására vonatkozó áfa-szabályok függnek attól, hogy új vagy használt járműről van szó, illetve az utóbbi esetben attól is, hogy a vásárló áfa-alanyként vásárolja-e meg az autót vagy sem.

  Új személygépkocsinak az olyan autó minősül, amely legfeljebb 6000 kilométert futott, vagy amelynek első forgalomba helyezésétől számítva legfeljebb 6 hónap telt el. Ezen járművek más EU-tagállamban történő beszerzése esetén a vásárló tagállamának (jelen esetben ez Magyarország) áfa-szabályai, áfa-mértéke szerint kell az adót megfizetni. Az eladó nem számít fel adót, ehelyett a magyar vásárlónak kell a gépkocsi értékének megfelelő áfa-összeget az APEH felé bevallania és megfizetnie.

  Használt személygépkocsik esetén amennyiben a vásárló egy magyar vállalkozás, amely rendelkezik a Közösségen belüli ügyletekben használandó áfa-azonosító számmal, úgy az előzőekkel azonos módon történik az adózás, az ügylet Magyarországon lesz adóköteles. Ha azonban egy magyar magánszemély utazik ki gépjármű-vásárlási céllal egy másik tagállamba, akkor az ottani áfa-mértéket számítják fel a vásárlás során, Magyarországon nem lesz ÁFA fizetési kötelezettsége.

  4. Behozható személygépkocsik kora

  A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.) KöHÉM rendeletet módosító 89/2006. (XII.26.) GKM rendelet értelmében 2007. január elseje óta nincsen korlátozás az EU-ból Magyarországra behozható és forgalomba helyezhető gépjármű korára vonatkozóan.

  A közösségi járműnek (az EGT tagállamokban használatba vett, érvényes forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott járműnek) azonban meg kell felelnie a már forgalomba helyezett járművekre vonatkozó közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek.

  5. Forgalomba helyezés

  EU-s tagállamban vásárolt személygépkocsi esetében adásvételi szerződésre (vagy kereskedelmi számlára), valamint a gépkocsi okmányaira van szüksége. Az Európai Unió más tagállamaiban vásárolt személygépkocsit nem szükséges kivonni a forgalomból, illetve ideiglenes rendszámmal ellátni a behozatalhoz. Az autó eredeti rendszámmal és okmányokkal is átlépheti a határt, Magyarországon a forgalomba helyezés során ?honosításra” kerül.

  A határon nincsen szükség külön okmány beszerzésére. A magyarországi forgalomba helyezéséhez a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz, majd a megyei vámhivatalhoz kell fordulni.

  6. További költségek

  Személygépkocsi behozatala esetén további költségként jelentkeznek a forgalomba helyezés adminisztrációs költségei (eredetvizsgálat, rendszám stb.).

  További információ személygépkocsik hazai forgalomba helyezéséről a megyei vámhivataloknál, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál kapható.


  (Források: APEH, VPOP, EUvonal)

   
  Hozzászólások kikapcsolva.
  © könyvelőzóna.HU - Könyvelőirodák Pécs 2007 - 2013.
  Adatvédelmi nyilatkozat | Jogi közlemény | Jogi nyilatkozat
  Hirdetési ajánlat | Kapcsolat