Facebook Twitter Gplus E-mail RSS

Home TB-Bér-Nyugdíj Társadalombiztosítás Nyugdíjas, rokkantnyugdíjas munkavégzése 2009-ben

Nyugdíjas, rokkantnyugdíjas munkavégzése 2009-ben

Közzétéve: 2009-03-24, Szerző: Kategória: Társadalombiztosítás.

A rokkantsági nyugdíjrendszer átalakítása kereténNyugdíjasok, rokkantnyugdíjasok munkavégzése 2009-ben belül újraszabályozták a jogosultság megszüntetésének a  keresőtevékenység folytatásával összefüggő feltételeit is 2009. január 1-től. A korlátozás szempontjából a munkavégzés rendszerességének és a napi munkaidő hosszának már nincs jelentősége.

A rokkantság fokának megfelelően megkülönböztetjük:

 • a III. rokkantsági csoportba tartozót – aki rokkant, de nem teljesen munkaképtelen (67 százalékos munkaképességcsökkenés, illetve 50-79 százalékos mértékű egészségkárosodás),
 • a II. rokkantsági csoportba tartozót – aki teljesen munkaképtelen (100 százalék), illetve akinek egészéségkárosodása meghaladja a 79 százalékot, de mások gondozására nem szorul,
 • az I. rokkantsági csoportba tartozót – aki teljesen munkaképtelen (100 százalék), illetve akinek egészségkárosodása meghaladja a 79 százalékot, és mások gondozására szorul.

2008. január 1-től az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (ORSZI) bizottságai már nem azt vizsgálják, hogy az egészségkárosodott személy milyen mértékben vesztette el munkaképességét, csökkent a munkaképessége, hanem azt, hogy milyen mértékben maradt meg munkavégző képessége. 2008. január 1-ig a rokkantsági nyugdíjra jogosultság orvosi feltétele a munkaképesség 67 százalékos mértékű elvesztése volt, míg ezt követően az 50 százalékos mértékű egészségkárosodás bekövetkezése a követelmény.

Amennyiben az ORSZI olyan mértékű állapotváltozást (javulást vagy rosszabbodást) állapít meg, amelynek alapján a nyugdíjas más rokkantsági csoportba kerül, a nyugdíj összegét is módosítani kell. Nem lehet állapotváltozás címén a rokkantsági nyugdíj összegét módosítani, ha a nyugdíjas az öregségi nyugdíjkorhatárt már betöltötte.

2009. január 1-től a jogosultság megszüntetésének a keresőtevékenység folytatásával összefüggő feltételrendszerét újraszabályozták. 

A keresőtevékenységből származó jövedelem összegére kell kizárólag figyelnie annak, aki III. csoportos rokkant és a 62. életévét még nem töltötte be.

Akinek egészségkárosodása meghaladja a 79 százalékos mértéket (I. és II. rokkantsági csoportba tartozó), vagy betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, azt a kereseti korlátozás nem érinti.  (A II-III. csoportba tartozó rokkant egészségügyi állapota miatt egyébként dolgozhat. )

A nyugdíj melletti keresőtevékenység folytatása esetén a 62. életévüket be nem töltött öregségi és öregségi jellegű nyugdíjban részesülők ellátását szüneteltetni kell, amennyiben keresetük a tárgyéven belül meghaladja a minimálbér tizenkétszeresét.

Mindaddig, amíg az adott évi, általa fizetendő nyugdíjjárulék alapja nem haladja meg az úgynevezett éves keretösszeget – az év első napján érvényes minimálbér összegének tizenkétszeresét – (amely 2009-ben 71.500 x 12 = 858.000 forint) a nyugdíját korlátozás nélkül felveheti. Ha azonban a nyugdíjjárulék-alap meghaladja az éves keretösszeget, a következő hónap első napjától az év végéig a nyugdíj folyósítását szüneteltetni kell. Ha a nyugellátásban részesülő személy által fizetendő nyugdíjjárulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a nyugellátás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi nyugellátását vissza kell fizetni.

A keresőtevékenységből származó nettó kereset alatt a személyi jövedelemadóval, és a kifizetés időpontjában hatályos jogszabályokban meghatározott járulék mértékek figyelembevételével számított egészségbiztosítási járulék, nyugdíjjárulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj, valamint munkavállalói járulék, illetve vállalkozói járulék összegével csökkentett keresetet kell érteni.

Az ilyen módon meghatározott nettó kereset nem feltétlenül azonos az érintett nyugdíjas nettó keresetével, mert például  a nyugdíjast esetleg megillető személyi jövedelemadó-kedvezményeket nem lehet figyelembe venni, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék számított összegét azonban annak ellenére le kell vonni, hogy annak megfizetésére a nyugdíjas nem köteles.

(Forrás: Adózóna)

 

22 hozzászólás

 1. Pásztor Olga

  Tisztelt Címzett!
  1950.okt.7.-én születtem.1969.július 2. óta dolgoztam 1998.júl.1-ig,akkor megszűnt a munkaviszonyom, munkanélküli segélyt kaptam, egy alkalommal megszakítottam,mert munkába álltam pár hónapra, majd újra visszatértem a segélyhez. 2001.jan.26-tól rokkant nyugdíjas vagyok, legutóbbi felülvizsgálatomon a 67 %-ot levették 53-ra, – azt hiszem -, az addig folyósított összeg változatlanul hagyása mellett.
  Megvan a 40 év szolgálati időm is.
  Kérdésem: mikor és hogyan mehetek végleges nyugdíjba?
  Tisztelettel várom válaszát és köszönöm előre is!

 2. Júlia

  Tisztelt Könyvelő hölgy,úr!

  Sajnos az adózások változnak,hol jó,hol részünkre rossz irányba.
  A nagy baj csak azért van,mert mindenki másképp értelmezi.
  Tudom önöknél jó helyen kopogtatok.
  Én 67%ra vagyok leszázalékolva.8 éve immár véglegesen.
  2 éve dolgozom egy csökkent munkaképességűeket foglalkoztató cégnél.
  58 éves vagyok.A férjem 5 éve halt meg.
  Keresetem a következő.rokkantsági nyugdíj 65000.-özvegyi ny:40000.-kereset:42000.-
  Tudom ez így nagyon sok,és sokan cserélnének velem,de amikor kifizetem a törlesztéseket rezsit alig marad. Egyedül élek egy kétszobás panelban.Nem tudom elcserélni,mert a kisebb még drágább a rezsi meg kb.10000.-ft tal kevesebb. Csak a fűtés volt majdnem 30000.-ft Szeretném kérdezni,hogy ez összeg után hány százalék adót kell fizetni.Úgy tudom eddig 1250000.-ft éves alap fölött volt,most eszt felemelték 1900000.-ezer re?
  Biztos ok hülyeséget írtam,kérem nézzék el nekem.

  Válaszukat nagyon szépen köszönöm,és azt is,hogy tájékoztatásukkal segítenek nekem.

  Tisztelettel Júlia.

  • Kedves Júlia!

   Helyzetét nagyon elszomorítónak tartjuk, de mégis azt kell Önnek mondanunk, hogy ez a kérdés már az egyedi kérdések kategóriájába tartozik, ezért nem vállalkozunk a válaszadásra.

   Természetesen, Könyvelőirodaként meg tudnánk csinálni, hogy adatait bevisszük a programunkba, hónapról-hónapra próbaszámfejtést csinálnánk – külön az első, és külön a második félévre (a változásoknak megfelelően), de ezzel csak azt érnénk el, hogy
   - megerősítenénk Önt abban, amit havonta a bérjegyzékén egyébként is lát (a levonásokat forintnyi pontossággal),
   - látogatóinknak azzal semmit nem mondanánk, ha kiszámoljuk az Ön adóját.

   Mi arra vállalkozunk itt ingyen és bérmentve, hogy a nehézkesen megfogalmazott jogszabályokat és/vagy azok összefüggéseit elmondjuk értelmes magyar nyelven mindenkinek.
   Nem sajnáljuk erre az időt, vagy tudásunkat – sokszor egy kérdés megválaszolásához órákat kell böngésznünk (igaz, mi tudjuk, hogy mit és hol kell keresnünk), óriási energiát fordítunk arra, hogy közérthető magyar nyelvre fordítsuk, de még se legyen félreérthető, vagy szakmailag pontatlan.

   Mindezek mellett dolgozunk, és a maradék egyedi ügyekért pénzt kérve végezzük a dolgunkat, és hasonló, vagy még rosszabb nehézségekkel kűzdünk. Igaz, hgy egészségünk (még) nem olyan, mint az Öné, és tudjuk, hogy “egészség legyen, aztán majd lesz a többi is…” :(

   Megértésében bízva kívánunk Önnek nagyon sok javulást, boldogulást!

 3. Hirt Béláné

  Tisztelt Könyvelőiroda!

  Egyik ügyfelem olyan dolgozót vett fel, 6 órás munkaviszonyban eladóként, a bttó munkabére 65.625 Ft .aki szociális segélyt kap havi 37.000 Ft-ot,
  Kérdésem az lenne:Elveszitheti-e a szoc. segéyt ennyi munkabér miatt.
  Várom válaszukat.
  Tisztelettel
  Hirtné

  • Hirt Béláné

   Elnézést kérek de folytatnám az elöbbi kérdésemet. A minimálbér 80 %-át (71.500 Ft x 80 % = 57.200 ) ennél a dolgozónál ( aki 37.000 Ft szociális segélyz kap )is kell alkalmaznom, vagy csak 2010-től kötelező.?
   Köszönöm
   Hirtné

   • Kedves Hirt Béláné!

    Az első kérdést még csak értettük, de a másodikkal (a folytatással) nem tudunk mit kezdeni. Hogyan is jön a 80 % ide? melyik 80 %-ra gondolt?

    Az első kérdésére:

    Rendszeres szociális segélyt állapít meg a település önkormányzata annak az aktív korú személynek, aki:

    * nem munkavállaló, vagy
    * egészségkárosodott, vagy
    * támogatott álláskereső

    feltéve, hogy megélhetése nem biztosított más módon, és a nem munkavállaló személy a rendszeres szociális segély megállapításának feltételeként vállalja a beilleszkedését segítő programban való megjelenést.

    Ha a rendszeres szociális segélyben részesülő, illetve a közfoglalkoztatásban részt vevő és rendszeres szociális segélyben (ideérve a szünetelés esetét is) részesülő személy nem a közfoglalkoztatás, illetve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés körébe tartozó keresőtevékenységet kezd, és ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének eleget tett, részére a rendszeres szociális segélyt
    - a keresőtevékenység kezdő napjától számított három hónapig 50%-os összegben,
    - a fenti időtartam lejártát követő naptól számított három hónapig 25%-os összegben
    kell továbbfolyósítani, feltéve, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő személy keresőtevékenysége folyamatosan fennáll.

    • Kedves Hirt Béláné!

     Nem a szociális járadékra gondolt az első kérdésénél? Nem hagyott bennünket nyugton,, és meg próbáltuk kitalálni, hogy miről lehet szó?

     Az átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban már 2007. december 31-én részesülő személyek 2010. január 1-je előtt a 2007. december 31-én hatályos rendelkezések szerint folytathatnak kereső tevékenységet. Ezen személyi kör esetében 2009. december 31-e után, illetőleg a 2007. december 31-ét követő időponttól megállapított átmeneti, rendszeres szociális járadékban részesülő személyek esetében, amennyiben keresőtevékenységet folytatnak és hat egymást követő hónapra vonatkozó keresetük, jövedelmük havi átlaga meghaladja a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének 80%-át, a járadékra való jogosultságot meg kell szüntetni.

 4. Molnár Vilmos

  Kedves adminisztrátor.
  A lehető leg egyszerűbben próbálom feltenni őnőknek a kérdésemet.
  A 2008 as évben 2 munkahelyen összesen öt hónapot dolgoztam az öregségi nyugdíjam mellett. (65 éves vagyok és a nyugdíjam, 74985 Ft.). A munkaadóm levonta és befizette a könyvelő által kiszámított járulékokat.
  De állítólag nem csak azt a nyugdíjat kell adóalapnak tekinteni amikor dolgozok, hanem az egész évi nyugdíjamat + a megkeresett fizetést.
  Ha ez így igaz, akkor például egy napot dolgozok bármi ok miatt, és az adóalapom egy egész évi nyugdíj + az egy napi kereset bizonyos százaléka?
  Nem gondolják hogy ez meglehetősen igazságtalan?
  Kérdezném még, hogy miért jogásznyelven jutunk tájékoztatáshoz? Miért nem lehet leírni azt, hogy ha ennyit keresek ahhoz ennyi nyugdíjat számolnak hozzá, és ennek ennyi % az adója.Nagyon köszönöm a türelmüket, ha lehet, E-mail ben is válaszoljanak.
  Tisztelettel Molnár Vilmos

  • Kedves Molnár Vilmos!

   Álljunk már meg egy baráti szóra! :)
   Mi nem hivatal vagyunk, hanem egy pécsi Könyvelőiroda – bennünket számonkérni olyanért, amitől mi is szenvedünk, nem igazán elegáns dolog…

   Amennyiben a hozzászólásakor bejelölte, hogy kér emailt, akkor a rendszer az Ön által megadott email címre automatikusan eljuttatja a hozzászóláshoz érkező válaszokat.
   Sem időnk, sem energiánk nincs a tengernyi kérdésre egyedileg válaszolni emailben; saját szabadidőnkből, támogatás és díjazás nélkül végezzük ezt a munkát – a saját munkánk mellett.

   Egyetlen mondatot felejtett el a példájának végéről: a nyugdíjra eső adót nem kell megfizetnie. Magyarul (leegyszerűsítve): ((nyugdíj + kereset) x adókulcs) – nyugdíj adója = fizetendő adó.
   Tehát, előfordulhat az, hogy a nyugdíj + keresmény összege magasabb adósávba esik, így a keresményre jutó adó összege magasabb lesz, mintha valaki simán ugyanannyit keresne.

   Egyik önként vállalt küldetésünk éppen az, hogy a szaknyelvről közérthető nyelvre tegyük át a szabályokat és azok alkalmazását. Sőt, nagyképűnek tűnő módon, a hozzászólások alapján úgy is gondoljuk, hogy elég sikeresen… ;)

   Azt – tetszik, nem tetszik – tudomásul kell venni, hogy az ország összes lakója számára külön-külön nem lehet jogszabályt alkotni, ezért szaknyelven fogalmazzák meg őket (amit Ön jogásznyelvnek nevez).
   Nem tudjuk, mi az Ön foglalkozása, de bizonyára annak is vannak szakkifejezései. Szakács, vagy ács, tűzoltó, vagy vadakat terelő juhász, jogász, vagy könyvelő, olvasztár, vagy orvos – mindegyik olyan saját nyelvezeten beszél a saját szakmájáról, hogy pislogunk, mint miskolci béka a kocsonyában.
   Ha mi nem vagyunk valamelyik szakma tudorai, de tudni akarunk valamit róla, akkor keresünk olyanokat, akik megértetik ezt velünk. Ha az orvos azt mondja, hogy diaré, akkor betojunk, mert így nem értjük. És joggal tesszük a betojást, mert ez a közönséges hasmenés orvosi neve. :)

 5. Kutas Istvánné

  2007.01.27.ikével mentem ny.-ba 57-éves koromban.-Nyugdíjam 59090ft e mellett dolgozom,keresetem br 102000ft.Kérdésem 2010-ben milyen jogszabály vonatkozik rám?????

  • Kedves Kutas Istvánné!

   Nagyon kevés az Ön által megadott adat a korrekt válaszadáshoz (Rokkantnyugdíj? Korengedményes nyugdíj? Korkedvezményes nyugdíj? Nyugdíjbavonuláskor a határozat szerinti nyugdíjalap?, stb.)

   Milyen értelemben gondolja a 2010-es jogszabályok Önre vonatkoztatását? (keresethatár? munkavégzés korlátozása, nyugdíjemelés? stb.)

 6. toronyicza barnabásné

  Azt szeretném megkérdezni, hogy II. rokkantsági csoportba tartozom,100% szívbetegségem van lehetek -e vállalkozó?A jövedelmem 51000-ft

 7. lajos

  olyan táblázatra ahl szerepel minimum nyugdij és minimum fizetés összege.
  hogy mekkora az az összeg amikortól választani kell

 8. lajos

  azt szeretném kérni hogy egy táblázatot kitennének hogy aszámokat is lássuk. legalább tudjunk viszonyittani valamihez előre is köszönöm lajos

 9. Hajdu Györgyi

  Jó napot kivánok!Nekem lenne több hozzászólásom ehhez az egész rokkantság melletti foglalkoztatáshoz de nemtudom evvel kapcsolatban hol lehetne bővebben irni!Egyenlőre csak annyit,hogy aki rokkantsága mellett eltud helyezkedni dolgozni,miért korlátozzák a keresetét?Többen vagyunk akiknek nagyon kevés a juttatása és még korlátozzák a keresetét.Ha többet lehetne keresni akkor több adó menne be az állmnak is !

  • Kedves Hajdú Györgyi!

   Pontosan oda írhat a témában, ahova most is tette. Annyit ír, amennyit gondol; ilyen jellegű korlátozás részünkről nincs. Azt, hogy a program mennyit is bír, még soha nem próbáltuk, de láthatja, több oldalas írásaink is vannak. :)

   Ha a Válasz gombra kattint,már kezdheti az írást is, és a rendszer automatikusan ide fogja sorolni. :)

   Nem tudom Önnek megmondani, hogy a fafejű gigerlik miért gondolják, hogy ne dolgozzon az, akinek van hozzá ereje, akarata? Pedig kell nekik a rengeteg adópénz. :(

 10. Dömők Erika

  Jó napot kívánok!
  Az lenne a kérdésem hogy ha 50%-ra visszavesznek,akkor hány rában dolgozhatok naponta?Ez így még fontos-e vagy már csak az össz évi jövedelmem számít,és akár 8 órában is dolgozhatok?Hogy is van ez?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Kedves Dömők Erika!

   A munkaidő, a foglalkoztatás ilyen értelemben nem korlátozott; az egymást követő 6 havi kereset mértéke a meghatározó. Javasoljuk, hogy olvasson vissza írásainkban, illetve keresgéljen a hozzászólásokban.

 11. Orava

  Szép jó napot kívánok!

  Nekem egy kérdésem lenne!

  Engem 2008 okt. 18.-án meg műtöket (Vese Transzplantálásom volt)

  Állapotom:
  Hála istennek a műtétem voltam kórházba. Az vérképen jó. Annyi a bajom, hogy a lábam minden nap vizes és dagadt és menni alig birok rajta menni. Fulladásom is meg maradt sajnos. Egyedül nem tudok le menni még sétálni sem mert a vérnyomásom nagyon ingadozik egyik pillanatban 90/60 a másik pillanatban meg 180/120. Apukámmal vagyok itthon mert nem lehet egyedül hagyni itthon mert bármikor rosszul lehetek.

  Az volna a kérdésem, hogy ezzel az okokkal kórházba nem feküdtem nincsen záró jelentésem se. El vehetik e tőlem a leszázalékolást.

  Várom mielőbbi válaszát nagyon fontos lenne számomra.

  Előre is köszönöm szépen.

  • Kedves Orava!

   Nem, ezen ok miatt nem vehetik el a “leszázalékolását”. Jobbulást kívánunk. Járjon rendszere kontrollra háziorvosához, kezelőorvosához.

© könyvelőzóna.HU - Könyvelőirodák Pécs 2007 - 2013.
Adatvédelmi nyilatkozat | Jogi közlemény | Jogi nyilatkozat
Hirdetési ajánlat | Kapcsolat