Facebook Twitter Gplus E-mail RSS

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleménye az online adatkapcsolatra képes, adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre történő átállással kapcsolatos, egyes átmeneti szabályokról

Közzétéve: 2013-11-18, Szerző: Kategória: Adózás rendje.

A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendeletben foglalt előírások teljesítésének elősegítése érdekében a NAV az alábbiakban foglalja össze az online pénztárgépekre történő átállással kapcsolatos teendőket.

1. A pénztárgép használatára kötelezett adóalany a 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet hatálybalépését, vagyis 2013. november 16-át követően az alábbi feltételek fennállása esetén üzemeltethet elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgépet:

a) az adózónak rendelkeznie kell érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozó, a forgalmazó által visszaigazolt szerződéssel, megrendeléssel, vagy

b) amennyiben az érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező és ténylegesen forgalomba hozható pénztárgépre vonatkozó szerződést, megrendelést a forgalmazó 2013. november 16-ig még nem igazolta vissza, úgy

(tovább…)

 

Pénztárgépek a könyvelésben

Közzétéve: 2013-11-07, Szerző: Kategória: Számvitel.

online pénztárgép/taxaméterMára már mindenki elindult azon az úton, hogy a hagyományos pénztárgépeket online eszközökre cserélje. A csere még az év végéig folyamatosan zajlik, de lassan elkezdődnek “üzembe helyeződni” az új gépek. Lássuk, hogyan kell a számlát, illetve az abban levő támogatástartalmat könyvelni.

A sikeres támogatási kód segítségével 50 ezer forinttal olcsóbban jutottunk hozzá az új pénztárgéphez. A támogatást már közvetlenül a kereskedő kapja, de kérdés, hogy akkor ez a pénztárgép-kereskedő vagy a pénztárgépet használó cég támogatása.

A válasz egyértelműen az, hogy a támogatást a pénztárgépet használó cég, azaz az üzemeltető kapja, azaz, aki a támogatásos kódot megigényelte.

Ennek megfelelően az üzemeltetőnél a számla szerinti vételárat – ami nem tartalmazza a levonható áfát és a támogatással nem csökkentett érték – kell a pénztárgép bekerülési értékének meghatározásakor figyelembe venni.
Az áfát visszaigényelhetjük, a támogatás összegét pedig fejlesztési célra kapott támogatásként kell elszámolni.
A kiegyenlítéskor már a támogatással csökkentett összeget fogjuk átutalni. A támogatás elszámolásából eredő kötelezettség pedig engedményezéssel kerül kiegyenlítésre. Hiszen a támogatás összegét a pénztárgép-kereskedő közvetlenül az adóhatóságtól fogja igényelni.

Példa

(tovább…)

 

Hol és hogyan ellenőrizhetjük üzleti partnereinket?

Közzétéve: 2013-10-21, Szerző: Kategória: Adózás rendje.

Üzleti partner ellenőrzése adatbázisokbanAz ésszerűség határain belül nekünk is, mint vállalkozóknak, elemi érdekünk, hogy meggyőződjünk arról, kivel, milyen üzleti partnerrel állunk szemben. Igaz ez akkor is, ha egy régi kapcsolatról van szó, de fokozottabban igaz, ha egy új üzleti kapcsolatba keveredünk.

Miért is?

Mert egyáltalán nem baj, ha minden lehetséges információval rendelkezünk partnerünkről; ki ő, mit csinálhat, mit csinál, milyen tőkeerős, ki jogosult a képviseletre, aláírásra, hol van telephelye, mi a levelezési címe, mik az azonosító adatai, milyen a gazdálkodása, van-e ellene végrehajtás, eljárás, és még sorolhatnánk. (Tudjuk jól: az információ hatalom.)

De van egy sokkal földhözragadtabb oka is annak, hogy ránézzünk a partnerünk körmére, és ezt úgy hívják: NAV. ;)

A hatóság (beleértve a bírósági gyakorlatot is) a lehető legnagyobb gondosságot várja el tőlünk az adózás rendjéről szóló törvényben fogalmazottak szerint. A kellő gondosság tanúsításának megállapítására csak akkor kerülhet sor, ha  tudomásunk sem volt és tudomást sem szerezhettünk volna valamilyen fontos tényről, adatról, illetve azt nem ismerhettük fel, arra ráhatásunk nem volt, illetve nem is lehetett.

Egy vállalkozásnak, egy adóalanynak tudnia és ismernie kell az adólevonási jog gyakorlásának törvényi feltételeit. Az a magatartás pedig, amely a kellő körültekintés elmulasztásában, és a „bizalom a vakszerencsében” nyilvánul meg, csak gondatlanságként és nem kellő körültekintésként értékelhető – és a hatóságok ekként is “értékelik”.

Mivel többnyire nem vagyunk nyomozóhivatalok, ezért összegyűjtöttünk néhány hasznos hivatkozást, amelyre célszerű rákattintani, a kapott eredményt kinyomtatni, és legalább a nagyobbacska számláink mögé tenni:

(tovább…)

 

Még mindig az online pénztárgépekről

online pénztárgép/taxaméterA mai napon újabb közlemény került ki a NAV honlapjára az online pénztárgépekkel kapcsolatban. A közlemény nyomán összefoglaljuk, hogy most éppen hol tartunk, illetőleg ismertetünk néhány ajánlatot, amelyet elsősorban a pécsi, Pécs környéki vállalkozásunknak ajánlunk.

Elektronikus naplóval nem rendelkező hagyományos pénztárgép, a pénztárgép használatára kötelezett adóalanyok esetén, 2013. augusztus 31-e után kizárólag az alábbi feltételek betartása esetén üzemeltethető büntetés kiszabása nélkül:

- 2013. szeptember 01 – 2013. szeptember 30. között: 2013. szeptember 3-át megelőzően új típusú, online kapcsolatra képes pénztárgép üzembe helyezése érdekében az adóalany regisztrált (PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kért)

- 2013. október 01. már nem elegendő  csak a regisztráció, olyan, a pénztárgép beszerzésére vonatkozó szerződéssel, vagy a pénztárgép forgalmazója által visszaigazolt megrendeléssel is kell rendelkezni, amely szerződésben, illetve visszaigazolásban az online pénztárgép leszállítására (illetve beüzemelésére) vonatkozó teljesítési határidő meghatározott.

A megrendelés elindításához az alábbi dokumentumok szükségesek:

Egyéni vállalkozók

regisztrációs kód, vállalkozói igazolvány, vagy igazolás, személyi okmányok, bélyegző

Társas vállalkozások

regisztrációs kód, *cégkivonat, *aláírási címpéldány, (meghatalmazás – amennyiben  nem a cég képviselője intézi) személyi okmányok, bélyegző  

(*fénymásolat megfelel)

További segítségként közzéteszünk egy táblázatot arról, hogy melyik online pénztárgép típust milyen üzletbe javasolunk: (tovább…)

 

NAV közlemény az online pénztárgépekre történő átállásról – 2013-08-16

Közzétéve: 2013-08-17, Szerző: Kategória: Adózás rendje.

online pénztárgép/taxaméterTegnap, a késő esti órákban, az online pénztárgépekkel kapcsolatban egy rendkívül fontos közlemény került fel a NAV honlapjára: Az online pénztárgépet minden kereskedő ráér megrendelni, a hagyományos pénztárgépek december 31-ig használhatók.

A pénztárgépátállás első ütemének határideje változatlanul augusztus 31., ám az új ütemezés szerint az adóalanyoknak addig csak regisztrálniuk kell a NAV-nál vagy az ügyfélkapun, s egy üzembe helyezési kódot kell kérniük.

A továbbiakban szó szerint közzétesszük a NAV közleményét:

Közeleg az online pénztárgépekre való átállás első ütemének határideje, ezért kérjük az érintetteket, hogy kövessék nyomon, milyen teendőik vannak az átállással kapcsolatban.

1. Az online pénztárgépekre való átállás első ütemének határideje: 2013. augusztus 31.!

A pénztárgéppel történő nyugtaadási kötelezettséget hagyományos, elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgéppel teljesítő adóalanyok esetében az adóhatóság 2013. augusztus 31-ét követően – olyan jogcímen, hogy a nyugtaadási kötelezettséget nem online pénztárgéppel teljesítették – szankciót nem alkalmaz akkor, ha az adóalany ezen időpontig az online pénztárgép üzembe helyezése érdekében regisztrál, azaz a PTGREG nyomtatványon a NAV-tól üzembe helyezési kódot kér.

FONTOS! Ha az adóalany igényelt online pénztárgép üzembe helyezéséhez szükséges kódot, de az online típusú gép megvásárlására és üzembe helyezésére 2013. augusztus 31-ig nem kerül sor, úgy a 2013. augusztus 31. utáni időszakban is – mindaddig, amíg az online típusú pénztárgépe használatát meg nem kezdi – köteles nyugtaadási kötelezettségét pénztárgéppel teljesíteni, amely során továbbra is használhatja az elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgépét.

A legfontosabb teendő az online típusú pénztárgépek üzembe helyezési kódjának NAV-tól fenti időpontig való igénylése az erre szolgáló nyomtatványon.

Természetesen ezen túlmenően szükséges lesz az is, hogy az adóalany igényeinek és lehetőségeinek megfelelő online típusú pénztárgépet szerezzen be. Felhívjuk a figyelmet, hogy a megrendelés leadása előtt körültekintően tájékozódjanak a már engedélyezett online típusú pénztárgépekről annak érdekében, hogy csak ténylegesen engedélyezett géptípusra adják le a megrendelést. Az engedélyezett online géptípusokról a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal honlapján lehet tájékozódni.

A pénztárgép használatra kötelezett, elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgépet használó adóalanynak természetesen lehetősége van arra is, hogy az alábbi lehetőségek közül válasszon:

a) vásárol egy hagyományos, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet, amelyet 2013. december 31-ig használhat,

b) bérel egy hagyományos, elektronikus naplóval rendelkező pénztárgépet, amelyet 2013. december 31-éig használhat.

2. Azoknak a pénztárgép használatra kötelezett adóalanyoknak, akiknek (amelyeknek) új tevékenység megkezdése miatt vagy egyéb okból pénztárgépet kell beszerezniük, és 2013. augusztus 31-én nem rendelkeznek olyan rendeltetésszerű használatra alkalmas és működőképes pénztárgéppel, amelyet 2013. december 31-ig használhatnak, igényelniük kell a NAV-tól 2013. augusztus 31-éig üzembe helyezési kódot annak érdekében, hogy az esetleges szankció alól mentesüljenek. Amennyiben ezek az adózók 2013. augusztus 31. után bizonylatolási kötelezettségüknek – az online típusú pénztárgépük üzemeltetésének megkezdéséig – kézi kibocsátású nyugtával tesznek eleget, azt a NAV nem szankcionálja.

Amennyiben az adóalany azt a tevékenységét, amelynek vonatkozásában a nyugtaadási kötelezettséget pénztárgéppel köteles teljesíteni 2013. augusztus 31-ét követően kezdi meg, az adóhatóság az üzembe helyezési kód 2013. augusztus 31. utáni, de a tevékenység megkezdése előtti igénylése esetén nem szankcionálja, ha az adózó a nyugtaadási kötelezettségének kézi kibocsátású nyugtával tesz eleget.

 

Iskolakezdési támogatás 2013.

Közzétéve: 2013-08-11, Szerző: Kategória: Személyi jövedelemadó.

Iskolakezdési támogatás 2013.Nem akarunk senkit sem riogatni, de lassan belefordulunk az őszbe; már az évi utolsó nyári hónap első dekádján is túl vagyunk – még rosszabb hír a gyerekeknek, hogy mintegy három hét, és kezdődik az iskola. :)

Amennyire “szomorúság” a gyerekeknek az iskolakezdés, a szüleiknek még nagyobb szomorúság, hogy minden egyes új tanévet megelőzően kisebb-nagyobb fejtörést okoz: miből indítsuk el a gyereket az iskolába, de jó, hogy az a büdös kölök a nyáron akkorát nőtt, mint a jegenyefa, de miből vegyünk neki új cipőt, ruhát, sportruházatot… stb. :(

Az iskolakezdési támogatás az egyik módja annak, hogy az adórendszer szabályozásán keresztül a munkaadó támogassa a munkavállalót; a nyújtott iskolakezdési támogatás a kedvezményes adózási körbe tartozik, összehasonlítva a munkabért sújtó terhekkel, mint egy harmadannyi az elvonás az iskolakezdési támogatással kapcsolatban a munkabérrel szemben.

Node, kicsiny, ámde szép hazánkban mindig, minden és örökösen változik, miért pont az iskolakezdési támogatás feltételei ne változtak volna az előző évhez képest?

(tovább…)

 

Tájékoztató Pécsett, Komlón, Siklóson az online pénztárgépekről a Kamara szervezésében

Közzétéve: 2013-08-08, Szerző: Kategória: Adók és járulékok, Adózás rendje.

online pénztárgép/taxaméterA módosított határidő szerint augusztus 31-ig kell lecserélni az elektronikus naplóval nem rendelkező pénztárgépeket. A vállalkozók ezzel kapcsolatos teendőiről ad tájékoztatást a NAV képviselője a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában 2013. augusztus 13. (kedd) 13.00-15.30-ig.

Helyszín: Pécs, Kereskedelmi Központ, Majorossy I. u. 36. (Zsolnay terem)

Program:

 13:00-13:30 Regisztráció

 13:30-15:00 Tájékoztató az online pénztárgépek bevezetéséről

Burgmann György, osztályvezető

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adóigazgatóság

 

 15:00-15:30 Tájékoztató az online pénztárgépek beszerzésének finanszírozási lehetőségeiről

Weller János, területfejlesztési osztályvezető

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

 

A rendezvény a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tagjai és a regisztrált vállalkozások számára ingyenes. Az előadások után lehetőséget biztosítunk konkrét kérdések tisztázására is.

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyet ide kattintva, online módon lehet megtenni.

A rendezvény további helyszíneken és időpontokban is megrendezésre kerül. Ezekre a jelentkezés csak email-ben lehetséges, az alábbi elérhetőségeken:

Komló

Időpont:  2013. augusztus 14. 14-16 óra

Helyszín: Városháza

Kapcsolat: Lép Péter

plep@pbkik.hu

Siklós

Időpont: 2013. augusztus 15. 14-16 óra

Helyszín: Szolgáltatóház, Siklós, Köztársaság tér 8. I. 26.

Kapcsolat: Sándor Andrea

asandor@pbkik.hu

Jelentkezés határideje: 2013. 08. 11. 23:59

» Online jelentkezési lap kitöltése

 

Brékó, brékó nyár! – online pénztárgép információk

online pénztárgép/taxaméter

Frissítve: 2013.08.01.

Mindamellett, hogy változatlanul, csupán egyetlen online pénztárgép típus rendelkezik forgalmazási engedéllyel, jelentős erőkkel indultak neki az üzletkötők, hogy minél több megrendelést és előleget gyűjtsenek be a piaci előnyszerzés érdekében. 

 Szeretnénk felhívni a figyelmet és mindenkit arra biztatunk. - függetlenül a későbbi döntésétől – hogy ne kötelezzék el magukat a piacon található egyetlen gép típusnak.

 A határidő, 2013. augusztus 31. – ugyan nincs messze, de a magalapozott döntés érdekében célszerű és érdemes megvárni, hogy legyen több fajta pénztárgép a piacon, azaz legyen választási lehetőségük mind ár, mind műszaki tartalom tekintetében!

Kánikulai hőrekordok ide, nyaralási időszak oda: vészesen közeleg az idő, amikor minden pénztárgép használatára kötelezett vállalkozásnak az új típusú, online pénztárgépet hadrendbe kell állítania.

A jelenleg hatályos rendelkezések szerint a hagyományos kasszák 2013. szeptember 01-ig használhatóak!

Mint ismeretes, néhány pénztárgép forgalmazó megkapta a MKEH-tól a pénztárgép forgalmazására szóló engedélyt (3 forgalmazó ugyanazon egy géptípusra) azonban jelenleg egyetlen gyártó sem rendelkezik kereskedelmi mennyiségű pénztárgéppel, tehát feltételezhető, hogy a határidő lejártáig a teljes gépcsere nem lesz kivitelezhető. Több forgalmazó el kezdett megrendeléseket felvenni, (előlegfizetés mellett) azzal érvelve, hogy ez esetben mentesül a szankciók alól  az, aki nem tudta határidőre beszerezni a pénztárgépét.

Információink szerint az adóhatóság szeptember 1-től kezdi az ellenőrzéseket, de nem büntet, ha a kereskedő, vendéglátós, szolgáltató igazolni tudja, hogy érvényes megrendelésük van új pénztárgépre, és a gyártó/a szállító a szállítást vissza is igazolta, de önhibájukon kívül mégis kicsúsztak a határidőből, vagy ha NAV-nak támogatási kérelmet küldtek.

Tekintettel arra, hogy a jelenleg elfogadott géptípuson felül jó néhány modell engedélyezése tart a folyamat végső fázisánál, a tárgyilagos döntés érdekében célszerű kivárni, amíg megfelelő termékkínálat áll a rendelkezésünkre, mind műszaki paraméterek, mind árak tekintetében.

Amennyiben még nem rendelkezik a pénztárgép cseréjéhez szükséges regisztációs kóddal, töltse le és küldje el a NAV részére a PTGREG nyomtatványt, abban az esetben is, ha nem jogosult, vagy nem kívánja igénybe venni az 50.000,- Ft-os állami támogatást!

A regisztrációs kód egyúttal a pénztárgép megszemélyesítő kódja, megszerzése elengedhetetlen feltétele a pénztárgép előrendelésnek és majdani üzembe helyezésnek!

(tovább…)

 

Nyári szabadság 2013. július 22-től a Könyvelő Irodában

Közzétéve: 2013-07-10, Szerző: Kategória: Könyvelőzóna.

Vakáción a KönyvelőirodaKedves Ügyfeleink, Partnereink!

Tisztelettel értesítünk mindenkit, hogy a nyári szabadságolások miatt könyvelő irodáink

2013. július 22. és 2013. augusztus 05. közötti időszakban

ZÁRVA TARTANAK!

Az ügyfélfogadás a szabadságolás alatt teljes mértékben szünetel, de – természetesen – nem marad senki támogatás nélkül;

- a könyvelési anyagokat postaládánkban el lehet helyezni, azt időszakonként ürítjük

- üzenetrögzítő rendszerünk üzemel, időszakonként az üzeneteket visszahallgatjuk, szükség esetén visszahívást kezdeményezünk

- központi email címünkre érkező elektronikus leveleket minden nap átnézzük, szükség esetén ügyeletesünk intézkedik

- sürgős esetben az ismert mobil számon hívhatnak bennünket, halaszthatatlan ügyekben intézkedünk

 

Mindenkinek jó és nyugodt pihenést, kellemes nyaralást kívánunk!

 

A munkáltatónak munkaidő nyilvántartást kell vezetni és nem jelenléti ívet!

Közzétéve: 2013-07-02, Szerző: Kategória: Munkaügy, munkavédelem.

Munkaidő nyilvántartásMegharagudtam, az interneten terjedő sok szemétbe való, félrevezető, munkáltatókat százezrekre büntettető munkaügyi dokumentum mintákra.

Hogyha valaki megbetegszik nem “Dr. Google” fogja a helyes diagnózist felállítani és a receptet megírni. Ha a beteg az interneten rákeres a tünetek alapján, hogy milyen betegsége lehet “Dr. Google” alapján, nagy valószínűséggel fogja magát félre diagnosztizálni, és ha ez alapján gyógyszert is szed csak a saját helyzetét súlyosbíthatja.

Így van ez a munkaügyi dokumentumokkal is, ha valakinek nem a munkaügy a szakmája és rossz dokumentumokat tölt le és használ, maga fogja látni a kárát.

Keressünk rá a jelenléti ív (munkaidő nyilvántartás) mintákra, hogy megtudjuk, milyenek a ROSSZAK, és ha bármelyikben a saját vállalkozásunk által használtra hasonlít, erősen ajánljuk,  hogy a vállalkozás érdekében azonnal cseréljük le a JÓRA!

(tovább…)

 

2013. augusztus 1-től szabadság esetén nem változik a munkabér

Közzétéve: 2013-06-24, Szerző: Kategória: Munkaügy, munkavédelem.

Szabadság, nyaralás, pihenés - és munkabérOlvasgatva azokat a híradásokat, amelyek arról tudósítanak, hogy a kisvállalkozások nagy részénél a munkaügyi ellenőrzések a szabálytalanságok tucatját fedik fel, és az ellenőrző hatóság véleménye szerint ezek nagy részét a szabályok nem megfelelő ismerete okozza, mi egyáltalán nem csodálkozunk: szakember legyen a talpán aki követni tudja a változásokat, értelmezni, majd az érdekelteknek úgy elmagyarázni, hogy azok is megértsék akiket érint, és tudják is alkalmazni a napi élet valóságában.

Kis lépés egy embernek, de óriási ugrás a “szerencsétlen vállalkozásoknak” az a módosítás, amelyik végre rendezi azt az egyszerűnek tűnő kérdést, hogy távollét (jellemzően a  szabadság) esetén a munkabér nem változik a munkanapok számától és a távollét időtartamától függően.

Az új szabályozás 2013. augusztus 1. napján lép hatályba és visszamenőleg nem hatályos, azaz először a 2013. július hónapjára járó munkabérek kiszámításakor alkalmazható. 

És – nehogy már egyszerű legyen az életünk – módosulnak a szabadság kiadásának egyes szabályai is, amelyek részben 2013. augusztus 1-én, illetve 2014. január 1-én lépnek hatályba.

2013. augusztus 1-vel az esedékesség évét követő év végéig kiadható szabadságról a feleknek minden naptári évben külön megállapodást kell kötniük.

A jelenlegi hatályos szabályok szerint az alapszabadság és az életkor szerinti pótszabadság egyharmadáról lehet megállapodásban rendelkezni, 2013.  augusztus 1-től a megállapodás kizárólag az életkor szerinti pótszabadságra korlátozódik. (Az új szabályozás értelmében a 39. életévüket be nem töltött munkavállalók esetében csökkenni fog az átvihető napok száma.)

2014. január 1-től, a törvénymódosítás nyomán letisztul, hogy a munkavállalóknak évente egy alkalommal járó 14 nap egybefüggő szabadság azt jelenti, hogy ennyi időre folyamatosan, megszakítás nélkül mentesíteni kell a munkavállalót a munkavégzés és a rendelkezésre állás alól.

A 14 egybefüggő szabadságos napba be kell számítani azokat a napokat is, amikor a munkavállaló — más okból, a szabadság kiadása nélkül – sem végez munkát.

 

 

© könyvelőzóna.HU - Könyvelőirodák Pécs 2007 - 2013.
Adatvédelmi nyilatkozat | Jogi közlemény | Jogi nyilatkozat
Hirdetési ajánlat | Kapcsolat